Reversi
Pressibus album of Reversi-Othello games
Pressibus page 1
(BD, freeware, Internet)
Ataxx games
En français
Java 1 2 3
Windows
Dos Script
Linux
Complete menu in english
Play now !

General points
Introduction
Legends
Origins
Rules, strategies
Windows Marks

BELGIUM

D Genius Othello

CANADA

J Ciaravola Othello
Mc Pherson Othello
D Morphello
J Yuen Othello

CHINA

J CS510 Othello
J Faster Othello

DENMARK

J Diana
J Gabbert Othello

ESPANA

J TevaMeva

ESTONIA
J Ullar Othello

FINLAND

D Ot
J Othello 1 for www
J Othello 2 for www
ReverseM

FRANCE

J Barbé Réversi
D Compile Othello
D Minimax Othello
D Purée for Dos
W Darwersi
J Divet Reversi
J DRAO-1 Othello
J DRAO-2 Othello
W Espin Othello
W Fabrice WinOthello
W Feger Othello
W Forest
D Huntzinger Othello
J Joth
Lamarque Reversi
W Ledru Othello
D Lothello
Maire Othello
W Métois Othello
D Minimax Othello
D O
D Othel du Nord
Otho
D Purée for Dos
W Reflexio Othello
Sauron Othello
D Spock
W Spoth
D Thor
W Z Othello

GERMANY

J Alba Reversi
J Devastator
W Handel Othello
J Hans Reversi
L KDE Reversi
W K/oS Othello
J Marvin
J Nutello
Othi
J Scherieble Reversi
J StoneBoard Reversi

GREAT-BRITAIN

J Arcade Reversi
@thello
J Constant Othello
W Counter
D Flip-it
J Jade Othello
Otto JavaScript
J Otto Othello

GREECE

W Kostas Data Station

HONG KONG

J Martin Othello

ITALY

Bmoth
J De Toni Othello
Isaac Oothello
J K Reversi
J Permadi Othello
W SIAO

JAPAN

W Animation Reverse
J Arimoto Othello
J Avon
J Birdland Othello
W Bloch Othello
J Booby Java Reversi
W Booby Win Reversi
W Bubu Othello
J Doofy Reversi
J Frog Reverse
J Fujimoto Othello
J Hirai JavaOthello
J Hirose Othello
J Jizo Reversi
J Jothello
J JReve
W Keroke
J Knagasa Othello
J Matsuzawa Othello
J Nakagawa Othello
J Nakamura 1 Othello
J Nakamura 2 Othello
J Nobuto Othello
J Osero Othello
J Oshiro Othello 4
J Panda Reverse
J Reversi Simple
J SH Othello
J Shii Othello
J Simple Othello
J Tak Othello
J Takebe Othello
J TamaJava Othello 3
J Tetsuo Othello
W Yasuo Othello

MALAYSIA

S Prizes Othello

NETHERLANDS

J JavaLovers Reversi
J Jeroen Othello
J Joep Othello
J Reversi-Othello

NEW ZELAND

J De Toni Othello

NORWAY

J Isaksen Othello
W K Othello

QUEBEC

W Ylian Reversi

RUSSIA

W Reversy
D Ryverse

SINGAPORE

J Einstein Reversi
W Zhihong Othello

SWEDEN

J Bergersjö Othello
L Bjorn Othello
W LegoLogic
J Ola Reversi
J Omrbooh Othello
Snow Othello
J Sylog Othello 2
J Zebra

SWITZERLAND

J Wolf Othello
J Zurück Reversi

TAIWAN

J CS536 Othello

THAILAND

Pichet Othello

U.S.A.

W Aros Magic Reversi
J Barkocy Reversi
J Ben Fry Othello 3
J Ben Fry Reversi 2
W Bloch 1 Othello
W Bloch 2 Othello
J Block Othello
W Block-Heads
W Bullock Othello
W Cello
J Chris Othello
J CPS841 Othello
J CS20 Othello
J CST407 Othello
Daisy Reversi
DDC Othelllo
J DK Othello
W Edge Reversi
Excalibur
W Extended Reversi
W Flip Abel
J Flip Globe
W Flip'em
W Flipped Out
W F/X Othello
J Gandalf Reversi
W Giulio Othello
Gnome Othello
W Hamlet
J Hridayesh Reversi
J Hutch Othello
Hyperothello
J Idema Reversi
W Jason Othello
J Javello
J Jeff Othello
J Jello
Jester
J Keith Reversi
W Lightning Othello
J Magoo
W Microsoft Reversi
J Net Leaders Othello
W Net Othello
J Othello à la java
Parsons Othello
J Pentagram Java Othello
J Plane Reversi
D Professor Othello
J Roxane Othello
S SCP Othello
J Sirius Othello
J SkyHunter Reversi
J Swanlake Othello 2
Swello
Thoth
J Tornow Reversi
J Turncoat
J Volkert Othello
J Wagner Othello for Java
J Wang Othello
X Reversi
Y.A.O.

Unknown origin

J Chang Othello
D Fight Othello
W Simon Reversi

Variants

D Hexthello (Austria)
J Iago (U.S.A.)

The board turns from green to grey, from 8x8 to 7x7, the pieces from white/black to blue/red, they begin not from the center but from the corners, they are not placed but they are moved by jump or split. Discover the Pressibus inventory of the games
Ataxx

and also Hexxagon and few board games

Pressibus page 1